Palvelut


Rakennusprojektit Ylhäinen Oy on lähinnä vesivoimalaitoksiin ja säännöstelypatoihin liittyviä                         konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja tarjoava Kaavilainen yritys.


Asiakkaitamme ovat
• vesivoimaa tuottavat ja vesistöjä säännöstelevät yritykset
• valtion ja kuntien eri organisaatiot

Meitä erityisesti kiinnostavat kohteet
• vesivoimalaitokset ja säännöstelypadot
• yksityisteiden sillankorjauskohteet 

Konsultointi- ja suunnittelupalvelumme
• yleis- ja rakennesuunnittelu
• urakoiden kilpailuttaminen (tarjouspyyntöasiakirjat, kustannusarviot ym.)
• rakennuttaminen ja työmaavalvonta
 
Rakennusprojektit Ylhäinen Oy © 2023