MENETELMÄT

Dialoginen, keskusteleva vuorovaikuttaja

• Aktiivinen kuuntelija ja kysyjä.
• Läpinäkyvyys, Puhumalla oma kokemus tehdään näkyväksi.
• Useita vaihtoehtoisia tapoja, ajatella ja toimia.
• Uusia oivalluksia.

Reflektiivinen, pohdintaa, heijastelmaa sanotusta

 • Ei arviota tai kritiikkiä. Yhdessä ihmettelyä. 
 • Syntyy moniäänisyyttä, aktiivista ulkoista ja sisäistä dialogia.

Narratiivinen

• Lähtökohtana ihmisen oma ainutkertainen tarina.
• Empaattisuus ja lämmin sydän ottamaan vastaan ihmisen kokoinen tarina.
• Mitä merkityksiä ihmiselle itselleen tarinalla on? Etsitään vaihtoehtoisia tarinoita.
• Vahvistetaan oman positiivisen tarinan löytymistä.

Ratkaisukeskeinen

• Pyrkimys ongelmakeskustelusta ratkaisukeskusteluun.
• Tavoitteen toteuttaminen on vaihtoehtojen yhdessä tutkimista ja löytämistä.. 
• Painopiste on onnistumisissa ja tässä hetkessä.
• Asiakkaan oma toimijuus suhteessa itseensä ja työhön selkiytyy ja tulee näkyväksi.

Rakennusprojektit Ylhäinen Oy © 2023