EETTISET PERIAATTEENI

• Asiakaslähtöisyys, jossa asiakas määrittelee tavoitteet. Työnohjaaja ja ohjattava ovat tasavertaisia keskenään.
• Luottamus kohtaamisessa, oman itsen ja työn jakamisessa vaaditaan rakennuspohjaksi. Luottamuksen vallitessa voi ryhtyä käsittelemään omia kipeimpiä kysymyksiään ja pohdintojaan. 
 • Molemminpuolinen rehellisyys, joka luo työnohjaukseen aidon, sallivan ja lempeän ilmapiirin, jossa aitous ja avoimuus ovat läsnä.
 • Kunnioitus. Työnohjaajana luotto siihen, että ratkaisun avaimet löytyvät ohjattavalta itseltään.
 • Suomen työnohjaajat ry:n kokoamat eettiset periaatteet ja niihin sitoutuminen

TYÖNOJAUSTAPOJA

Yksilötyönohjaus

• Siitä etsitään apua tilanteissa, kun haasteet havaitaan omassa ammatti-identiteetissä tai oman työn sisällössä.
• Työ on emotionaalisesti kuormittavaa.
• Ohjattavan asema tai työrooli organisaatiossa on sellainen, että vertaisia ei löydy.
• Tuki vastavalmistuneelle
• Tehokas, yksilöllinen ja siksi tuloksellinen 
• Vahvistaa koko yrityksen henkilöstön toimintaa.
• Auttaa uusien näkökulmien hahmottamisessa.
• Luo pohjan ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen.
• Tukee muutostilanteissa ja niiden päätöksissä.
• Hahmottaa koko henkilöstön suhteita.

Ryhmätyönohjaus

• Osallistujina esimerkiksi tiimi
• Ryhmätyönohjauksessa keskitytään kunkin ohjattavan ammatilliseen kehitykseen ja vertaisilta oppimiseen.
• Tukee koko organisaation muutosta ja kehitystä.
• Luo yhteishenkeä tehostaen näin asiakaspalvelua.
• Parantaa työn laatua tuoden tehokkaasti.
• Edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Työyhteisötyönohjaus

• Sopii työpaikan muutostilanteisiin ja ilmapiiriin liittyviin haasteisiin.
• Tavoitteena on auttaa työyhteisöä perustehtävän toteuttamisessa ja työntekijöitä heidän keskinäisessä yhteistoiminnassaan.
• Voidaan kirkastaa arkityön tavoitteita, kehittää työntekoa tukevia rakenteita ja edistää työyhteisön ammatillista vuorovaikutusta.
• Johtajuus työyhteisön eri jäsenten yhteispelinä on tutkimisen kohteena.
Rakennusprojektit Ylhäinen Oy © 2023