TYÖNOHJAUS

• ”Pysähtymistä, priorisointia, rohkeutta omaan työnäkyyn, puhumista, kuulluksi tulemista ja ”kissa pöydälle” asioiden näkyväksi tekemistä”. Näistä asioista esimerkiksi on kyse työnohjauksessa.

• Tavoitteellinen menetelmä, jossa työnohjaussuhteessa olevat ihmiset yhdessä etsivät uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia työhönsä liittyviin kysymyksiin ja toimintatapoihin. 
 
• Prosessi, jonka seurauksena käsitys omasta ammatti-identiteetistä, sekä sen voimavaroista ja kasvusuunnasta selkiytyy.

• Ennaltaehkäisevää toimintaa uupumisten ja konfliktien syntymisen estämiseksi. 
 
• Työyhteisön vuorovaikutuksen vahvistamista avoimuuden, läpinäkyvyyden ja turvallisen ilmapiirin luomiseksi.

 •Työnohjaus tukee koko työyhteisön toimintaa, muutoskehitystä ja yhteishenkeä. 

 • Työnohjaus tukee olemassa olevaa työkykyä.

HENKILÖKOHTAISET PAINOTUKSET TYÖNOHJAUKSEEN

• Elämäni taustapeiliin katsoessani diakonian kutsumus ja identiteetti ovat vankka ja vahva perusta toimiessani työnohjaajana. 

• Monipuolinen kokemukseni hyvinkin moninaisten, ainutlaatuisten persoonien, yksilöiden ja ryhmien kanssa on antanut hyvät valmiudet ja ”pelisilmää” ihmisten kanssa toimimiselle.

• Yhteistyökumppaneitani ovat olleet sosiaali-, terveydenhuollon-, seurakuntien, eri yhdistysten ja yritysten ammattilaiset.

 • Oma kokemukseni työnohjattavana oli erityisen merkittävä työssä jaksamisen ja kehittymiseni kannalta. Sain uutta puhtia, innostusta, uteliaisuutta tutkia ja löytää erilaisia polkuja elämässäni. 

 • Löysin aivan uuden maailman, kun rohkaistuin luopumaan vanhasta.

 • Työnohjaajakoulutukseni seurauksena uskaltauduin heittäytymään aivan uusien haasteiden pariin . 

 • Jonkun viisaan ihmisen ajatuksiin yhtyen:”Ihmisen mieli on kuin sateenvarjo, se toimii vain avoimena.”
Rakennusprojektit Ylhäinen Oy © 2023